Ny vei mellom Vagle og Osli, åpen kontordag

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av arbeid med «Kommunedelplan for Tverrforbindelsen - Fv. 505 Vagle–E39 Osli», og legger samtidig planprogram ut på høring og offentlig ettersyn. Prosjektet ligger i Sandnes kommune. Fylkeskommunen leder planprosessen, og arbeidet skjer i samarbeid med Sandnes kommune. Prosjektet inngår i handlingsprogrammet til Bymiljøpakken. Frist for å komme med innspill er 30. juni.

Dato
13. juni 2023
Tid
14:00 - 19:00
Sted
Menighetsbrakka/Bogafjell bydelshus

Det mangler en tilfredsstillende kobling for næringstransport mellom Ganddal godsterminal, næringsområdene på Vagle og Foss Eikeland og E39. Næringstransport benytter de lokale veiene gjennom Ganddal bydel, Orstad, Kverneland og Figgjo for gjennomgangstrafikk. Det er derfor et behov for å avlaste disse områdene og etablere en effektiv tilkobling til E39.

Vi holder åpne kontordager i Ganddal Bydelshus 7. juni og i Menighetsbrakka/Bogafjell Bydelshus 13. juni, klokka 14.00-19.00 begge dagene. Her blir det anledning til å få mer informasjon om prosjektet og stille spørsmål. Representanter fra Sandnes kommune vil også være til stede.

For påmelding, kontakt Trine Hystad fra Asplan Viak på e-post, trine.hystad@asplanviak.no eller telefon 90 17 11 54.

Les gjerne mer og finn dokumenter til saken ved å følge lenken.