Workshop: Hvilke utfordringer står Rogaland overfor i omstillingen til lavutslippssamfunnet?

For å nå klimamålene og mestre omstillingen til et lavutslippssamfunn, utarbeider Rogaland fylkeskommune en regionalplan for klimaomstilling. Og vi trenger din kunnskap og dine innspill for å sikre at planen blir et nyttig handlingsverktøy for hele regionen.

Dato
14. juni 2023
Tid
10:00 - 14:30
Sted
Quality Hotel Maritim Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Rogaland fylkeskommune inviterer sentrale aktører i fylket til å bidra i omstillingen til lavutslippsamfunnet. Hvordan skal vi redusere klimagassutslipp og møte omstillingsrisikoen samtidig som vi legger til rette for næringslivet og skaper bærekraftige og attraktive lokalsamfunn?

Fylkeskommunen utarbeider regionalplan for klimaomstilling og ønsker din kunnskap og dine innspill for å sikre at planen blir et nyttig handlingsverktøy for hele regionen. Er du en næringslivsaktør eller har du en tilknytning til en kommune på Haugalandet eller i Ryfylke?

Da vil vi gjerne ha deg med på medvirkningssamlingen i Haugesund 14. juni.

Dette er den første av flere samlinger arrangert i samarbeid med Menon Economics og CICERO Senter for klimaforskning. Resultatene fra samlingene utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget til regionalplanen.

Tema og program for første samling:

  • Velkommen ved ordfører i Haugesund, fylkeskommunen og Menon/CICERO
  • Dagens klimagassutslipp: hvordan fordeler klimagassutslippene seg på næringer, utslippskilder og geografi? Er vi enige i bildet som presenteres? 
  • Omstillingsrisiko: hvilke risikoer står vi overfor i overgangen til lavutslippsamfunnet og hvordan kan det påvirke samfunnsutvikling og næringsutvikling?
  • Lunsj
  • Barrierer og muligheter: hvilke barrierer står næringsliv, kommuner og andre overfor i omstillingsarbeidet? Har kommuner og næringsliv tilstrekkelig med verktøy for å imøtekomme omstillingen? Hvilke muligheter åpner seg for næringsliv, kommuner og andre? 
  • Oppsummering og veien videre

Vi ønsker å legge opp til et godt samarbeid og grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med klimaplanen for regionen. Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn ønsker velkommen, Anne Marie Lofthus fra Klimapartnere skal ha innlegg, og samlingen ledes av CICERO senter for klimaforskning og Menon Economics.

For å sikre en god og relevant regionalplan er vi avhengige av innspill fra dere. Bli med på en interaktiv og spennende samling om fremtidens lavutslippssamfunn Rogaland!

Det er gratis å delta på samlingene.

Påmelding

Meld deg på arrangementet