Heiplansamlinga 2023

Odd Kvinen

«… det er en nasjonal målsetting at Norges unike fjellandskap skal tas vare på som leveområde for sårbare arter, regionale og nasjonalt rekreasjonsområde og som næringsgrunnlag for levende bygder. Planene skal forene mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om helhetlig forvalting av fjellområdene og sikring av villreinens leveområder» (Miljøverndepartementet, 2007).

Mye har skjedd siden Heiplanen ble vedtatt og godkjent for over 10 år siden. Det er utviklet ny kunnskap og vi har gjort erfaringer med å praktisere planen …

Lykkes vi i å forene hensynet til villreinen med verdiskaping og næringsutvikling i fjellbygdene?

Tidspunkt
Mandag 19.06.2023 10.00 - tirsdag 20.06.2023 14.00
Sted
Morgedal Hotel, Kviteseid kommune

Påmelding til samlinga

 • Påmeldingsfrist: 15. april
 • Etter 1. mai er påmeldingen bindende

Deltakeravgift

 • Dagpakke                        kr. 500,- pr. dag
 • Middag                            kr. 550,-
 • Morgedal Skimuseum     kr.   90,-

Program pdf (PDF, 1013 kB)

Overnatting

 • Dere bestiller selv overnatting på e-post til Morgedal Hotel v/per@unikehoteller.no. Merk bestillingen ref.nr. 7011925
 • Overnatting fordeles på Morgedal Hotel, Morgedal Gjestehus (gangavstand fra Morgedal Hotel) og Seljord Hotel 
 • Du kan melde ønske om overnattingssted når du bestiller rom, Morgedal Hotel fylles opp først
 • Du får bekreftelse på overnattingssted på e-post
 • Avbestilling av rom må skje skriftlig til per@unikehoteller.no
 • Avbestilling senere enn 48 timer fra ankomst blir fakturert til vedkommende sin e-postadresse
 • Overnattingen gjøres opp direkte med hotellet ved avreise
 • Det blir satt opp buss fra Morgedal Hotel til Seljord Hotel mandag kveld og tilbake tirsdag morgen

Informasjon om overnattingstedene finner du her

Pris overnatting m/frokost

 • Enkeltrom kr. 1.050,-
 • Dobbeltrom kr. 1.400,- (kr. 700,- per person)

Universell utforming

2 rom på Morgedal hotell er tilrettelagt for rullestol. Hotellet har ikke teleslynge.

Arrangør

Fylkeskommunane Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark