Regional kulturplan for Rogaland 2024 -2036, innspillsmøte for litteraturfeltet

Rogaland fylkeskommune inviterer forfattere, forlag, litteraturfestivaler, litteraturformidlere og andre som jobber med litteratur i Rogaland til å komme med innspill til ny regional kulturplan for Rogaland. 

 

 

Dato
27. april 2023
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Sølvberget, kjelleren

Regional kulturplan skal peke ut den langsiktige retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036.  Du finner mer informasjon om planprosessen ved å følge denne lenken. 

Målet med dette møtet er å få konkrete innspill fra litteraturfeltet: hvilke grep ville kunne styrke litteraturen i Rogaland, gjøre det mer attraktivt for forfattere og forlag å etablere seg her og gjøre Rogaland mer synlig som litteraturfylke? 

I tillegg til å peke på målsetninger, strategier og handlingsplan for fylkeskommunens egen forvaltning og tjenesteproduksjon innenfor kulturfeltet, skal planen løfte fram felles mål og satsingsområder i samarbeid med kommunene, staten og profesjonelle og frivillige kulturaktører i Rogaland. Litteraturen har per i dag en nokså beskjeden plass i fylkeskommunens planverk, og bortsett fra bibliotekloven har fylkeskommunen ingen lovpålagte oppgaver på dette feltet. Fylkeskommunale tiltak på litteraturfeltet per 2023: 

  1. Kultur- og idrettsstipendene
  2. Utlån av kunstnerboliger
  3. Kulturprisen har ved flere anledninger gått til forfattere
  4. DKS er en sentral arrangør også for forfattere
  5. Fylkesbiblioteket setter innimellom opp forfatterturneer i bibliotekene, blant annet i forbindelse med Hele Rogaland leser
  6. Festivalstøtte – flere av litteraturfestivalene  mottar støtte over denne ordningen
  7. ICORN og Kverulant katedralen mottar øremerkede tilskudd
  8. Bransjeutviklingsmidler (Tekstalliansen får støtte herfra)

Vi håper på god oppslutning fra hele fylket! 

Lunsj serveres 11:30. 

Påmelding

Arrangør

Rogaland fylkeskommune

Kontakt

Britt Ellingsdalen, britt.ellingsdalen@rogfk.no
Til toppen