Høringskonferanse - regionalplan for grønn industri

Regionalplan for grønn industri er lagt ut til høring med høringsfrist 31. mars. I den forbindelse inviteres det til høringskonferanse på Clarion hotel Stavanger, onsdag 8. mars kl. 10.00 – 14.30.

Dato
8. mars 2023
Tid
10:00 - 14:30
Sted
Clarion Hotel Stavanger

Påmelding

Meld deg på høringskonferansen

Påmeldingsfrist: 5. mars 2023

Program

Møteleder: Mette Fossan, Næringssjef, Rogaland fylkeskommune

Før lunsj

 • Velkommen til høringskonferanse
  Gunn Claire Westad, fylkesdirektør, Rogaland fylkeskommune
 • Regionalplan for grønn industri
  Christine Haver, regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune
 • Hvilke muligheter gir det grønne skiftet for industrien i Rogaland?
  Ståle Kyllingstad, Styreleder Norsk industri
 • Pause
 • Imøtekommer planen de store utfordringene knyttet til natur og miljø?
  Marit Sundsvik Bendixen, Miljøvernsjef, Statsforvalteren i Rogaland
 • Gir det mening og å snakke om «grønn industri» - og hva skal i så fall til for å være «grønn»?
  Rune Folkvord, Naturvernforbundet i Rogaland.

Lunsj

Klokken 11.30–12.15

Etter lunsj

 • Regionalt samarbeid for grønn industriutvikling
  Jarle Nilsen, Ordfører i Karmøy kommune
 • Samordnet areal- og nettutvikling
  Lars Andre Kalve, Direktør Nettstrategi og Analyse, Lnett
 • Har Rogaland det som trengs for å nå opp i den internasjonale konkurransen om grønne investeringer?
  Finn Kristian Aamodt, Direktør, Invest in Norway, Innovasjon Norge
 • Pause
 • Mineralenes betydning i det grønne skiftet – potensial for verdiskaping og arbeidsplasser
  Jenny K. Tuen, Interim Managing Director, Norge Mineraler
 • Hydros ambisjoner for grønn industriutvikling i Norge
  Arne-Martin Kjæland, Fabrikksjef på Hydro karmøy
 • Utvikling av bærekraftig verdikjede for havbruk til havs
  Ragnar Tveterås, Prosjektleder og professor ved UiS
 • Risavika Energy & Hydrogen Hub – et regionalt samarbeidsprosjekt med stort potensial
  Terje Hauan, Chief Technical Officer, Seid AS

Kontaktperson

Ola Saua Førland
E-post: 
ola.saua.forland@rogfk.no

Arrangør

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen
Til toppen