Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om i 2023?

Landbrukspartnarskapet i Rogaland varslar framleis satsing på mjølkefjøs inntil 30 kyr med basis i gardens ressursgrunnlag. Små og mellomstore produsentar innan frukt/grønt/veksthus har også prioritet, det same gjeld tilleggsnæringar knyta til lokalmat, landbruksbasert reiseliv og Inn på Tunet. Med ein venta auke i IBUpotten på om lag 20 mill. kroner, vil unge bønder og saker innan dyrevelferd, miljøtiltak og distriktslandbruket få meir fokus. Det kan også bli rom for å vurdere tilskot til andre produksjonar som sau og storfekjøttproduksjon om dei scorar høgt på eitt eller fleire av nemnte punkt, og planlagt produksjon er godt forankra i ressursgrunnlag på garden og spesielt beiteareal. Eksisterande produsentar blir prioriterte medan prosjekt som inneber større produksjonsauke har ikkje prioritet.

Dato
7. desember 2022
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Webinar

Målgruppe

Bønder, kommunal landbruksforvaltning, rekneskapslag, næringssjefar, næringshagar og andre interesserte 

                                                                 

Påmelding innan 5. desember 2022 på statsforvalteren.no/rogaland under kurs og konferanse. Gratis deltaking. 

Dagen før webinaret får du ein invitasjon via Teams. Dersom du ikkje finn lenka, sjekk søppelposten din om lenka ligg der.

 

Program

  • Velkomen og status i næringa og overordna prioriteringar for 2023 ved Anfinn Rosnes, Statsforvaltaren i Rogaland
  • Bonde Torstein Melhus Barkved, Bjørheimsbygd, delar sine erfaringar frå planlegging til nytt fjøs stod ferdig i 2022, og om erfaringane med Innovasjon Norge og søknadsprosessen
  • Kva er ein god søknad til Innovasjon Norge og korleis blir sakene vurderte i høve til nye prioriteringar for 2023. Kan midlar til idéavklaring, bedriftsnettverk eller vekst være aktuelle for deg? Ved Olav Tegle og Aart Magnussen, Innovasjon Norge Rogaland
  • Beinstrekk
  • Kort orientering om regionale kompetanse- og tilretteleggingsmidlar (RK og RT), Rogaland fylkeskommune
  • Spørsmål og dialog

 

 

Arrangør

Statsforvaltaren i Rogaland, Innovasjon Norge Rogaland og Rogaland fylkeskommune