Styringsgruppemøte i Haugalandspakken

Årets siste styringsgruppemøte i Haugalandspakken.

Dato
24. november 2022
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Digitalt - Microsoft Teams

Dette er sakene som skal opp i møtet:

1. godkjenning av dagsorden

2. godkjenning av møtereferat S3-2022

3. gjennomgang av trafikk, inntekt og overordnet økonomisk situasjon

4. statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken

5. mulig forlengelse av Haugalandspakken

6. møteplan for 2023

7. orientering om arbeid med nye bompengepakker på Haugalandet

8. eventuelt

Sakspapirene

Klikk her for å delta i møtet

Til toppen