Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.

Dato
30. november 2022
Tid
9:00 - 10:45
Sted
Digitalt

Om webinaret

Webinaret skal bevisstgjøre og stimulere kommunene om betydningen av arealer til rekreasjon og fysisk aktivitet og synliggjøre virkemidler kommunene har for å sikre arealer og hvordan de best kan utformes for å gi effekt for folkehelsen. Det skal legges vekt på tverrsektoriell kunnskapsutvikling og formidling på tvers av offentlig og privat sektor.

Aktuelle temaer:

  • Hvordan kan folkehelseloven (og tilhørende regelverk) bidra til å styrke tilrettelegging for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer i planlegging, jf. plan- og bygningsloven? 
  • Hvordan få forankring og tverrsektorielt samarbeid om dette?
  • Hvordan sikre gjennomføring av arbeidet lokalt?

Målgrupper

Politisk og administrativ ledelse i kommuner og regioner, saksbehandlere, frivillige organisasjoner, utbyggere og andre relevante aktører. I folkehelsearbeidet er statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner viktige samarbeidsaktører for blant annet helsemyndigheter og planmyndigheter.

Påmelding og program finnes på helsedirektoratets eller Norges miljø- og biovitenskapelige universitets hjemmesider: 

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer - Helsedirektoratet
Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

 

 

Arrangør

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Til toppen