Workshop i HFY: Læringsdialog i yrkesfaglig opplæring - nordfylket

Velkommen til workshop rundt vurderingspraksis i videregående opplæring!

Dato
25. november 2022
Tid
9:00 - 11:30
Sted
Hotel Maritim i Haugesund

Helhetlig fag- og yrkesopplæring (HFY) er en arena for erfaringsdeling og utviklingsarbeid på tvers av videregående skole, opplæring i bedrift og prøvenemnd. Målsetningen med arbeidet i HFY er et styrket samarbeid om et helhetlig opplæringsløp for elever og lærlinger.

Tema for workshopen er «Læringsdialog i yrkesfaglig opplæring». Deltakerne får presentert spørsmål rundt veiledning og vurdering, som skal drøftes i grupper på 7 personer. Gruppene vil bestå av to lærere, to faglige ledere, to prøvenemndsmedlemmer og en representant fra et opplæringskontor. Deltakelse er gratis, men det er et begrenset antall plasser. Faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer får et fast beløp for tapt arbeidsfortjeneste.

Program og mer informasjon

Frist for å melde interesse for samlingen er 18. oktober.

Arrangør

Opplæringsavdelingen
Til toppen