Finansieringsmuligheter for forskning og innovasjon - Nyskapingsuka

I forbindelse med Nyskapingsuka i Haugesund vil Innovasjon Norge Rogaland og Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar hvor det informeres om finansieringsordninger til prosjekt for næringsliv og offentlig sektor.

Dato
30. september 2022
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Gamle slaktehuset, Haugesund

Kort beskrivelse av arrangement

Finansieringsordninger som VRI – Virkemidler for regional innovasjon, Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF), Ulla-Førrefondet, Miljøteknologiordningen, Innovasjonskontrakter og EUs forskning og innovasjonsprogram Horisont Europa vil bli presentert.

Hvem arrangementet er ment for/rettet mot

Næringsliv (gründere og etablerte bedrifter) og offentlig sektor

Tidspunkt og sted

 Gamle slaktehuset, 30. sept kl. 12.00 til 14.00.

Pris

Gratis

Program

  • 11.30: Registrering åpner
  • 12.00: Velkommen – Marte Jensen, fagleder, Rogaland fylkeskommune 
  • 12.05: VRI Rogaland – Kristin Talgø Lund, rådgiver, Rogaland fylkeskommune 
  • 12.20: Regionale forskningsfond Rogaland – Fabian Amdal Åsland, rådgiver, Rogaland fylkeskommune 
  • 12.35: Ulla-Førrefondet – Marte Jensen, fagleder, Rogaland fylkeskommune  
  • 12.50:  EU finansiering og Horisont Europa – Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver, Rogaland fylkeskommune
  • 13.05 -13.10: Pause  
  • 13.10 - 13.30: Miljøteknologiordningen og innovasjonskontrakter – Bente Røed, seniorrådgiver, Innovasjon Norge
  • 13.30-13.45: HVLs «Sikkerhetskultur i grønne maritime næringer» prosjekt og betydningen av offentlig finansiering - TBC
  • 13.45-14.00: Spørsmål og avslutning

Påmelding

Arrangør

Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge
Til toppen