Mer om skolen

 • Til høyre finner du kantina hvor du kan få kjøpt sunn og god mat.
  Til høyre finner du kantina hvor du kan få kjøpt sunn og god mat.
 • Det er plass til mange i kantina - her har vi fellessamlinger.
  Det er plass til mange i kantina - her har vi fellessamlinger.
 • Vardafjellhallen brukes til breddeidrett og kroppsøving
  Vardafjellhallen brukes til breddeidrett og kroppsøving
 • Krittavlene er borte, nå er det whiteboard og smartboard som gjelder.
  Krittavlene er borte, nå er det whiteboard og smartboard som gjelder.
 • Skolen har også en del spesialrom, bl.a. til Medier og kommunikasjon
  Skolen har også en del spesialrom, bl.a. til Medier og kommunikasjon

Skolen har bakgrunn som byens handelsgymnas fra 1946 og handelsskole (fra 1961), og flyttet inn i nåværende lokaler i 1980. I dag er det lite som minner om det opprinnelige handelsgymnaset, men elevene holder fremdeles fast ved blårusstradisjonen.

Skolen fra sør

De store uteområdene gir mulighet for en lesepause i sola.

Historikk
Skolen startet opp 5. september 1946 under navnet Haugesund Handelsgymnasium. Det var næringslivet og handelsstanden i byen som var pådriverne for å få etablert dette utdanningstilbudet i byen. I 1961 kom handelsskolen med, og skolen skiftet navn til Haugesund Handelsgymnasium og Handelsskole. I forbindelse med den nye loven om videregående opplæring som ble vedtatt av stortinget i 1974, ble skillet mellom den høgre skolen og handelsgymnaset opphevet. I tråd med dette ble navnet i 1977 endret til Vardafjell videregående skole. Skolen var nå en skole med tilbud innen allmenne fag og handel- og kontor. I januar 1980 flyttet skolen inn i nye lokaler ved Spannavegen.

IB og medier- og kommunikasjon
Tilbudet innen Handel og Kontor forsvant i forbindelse med innføringen av Reform94. I 2001 startet Vardafjell videregående skole med tilbud innen den nye studieretningen Salg og Service. Dette tilbudet ble overført til Haugaland videregående skole i skoleåret 2005/2006. Samtidig startet skolen med et utdanningstilbud innen medier- og kommunikasjon. I 2004 startet skolen med internasjonal IB-linje - International Baccalaureate.

Dagens lokaliteter
Bygningsmassen har gjennomgått en betydelig oppgradering de siste årene. Nytt flott bibliotek og nye rådgivingskontorer med veiledningssenter ble tatt i bruk skoleåret 2006/2007. Dessuten er det bygd nye arbeidsplasser for lærerne. Resepsjonen er ombygd, elevkantinen utvidet og det er nytt spiserom for ansatte. 

Del denne artikkelen på: