AkvaRo 2019

Påmelding og program under

Påmelding Akvaro

Torsdag 7. februar

Program 

Ordstyrer : Tor Øivind Skeiseid

08.30 Registrering

09.00 Velkommen, Marianne Chesak, Rogaland Fylkeskommune, Irene Heng Lauvsnes, ordfører Strand kommune, Henrik Halleland, Finnøy kommune

09.20 Utdeling av kompetansehevingsprisen

09.45 Vivian Husa, Havforskningsinstituttet Akvakultur og miljøpåvirkning i Rogaland.

10.10 Pause

10.45 S1 Nils Viga, Tytlandsvik Aqua Hvorfor postsmolt fra Tytlandsvik?
         S2 Eivind Helleland, Blue Planet Bærekraftig havbruk – status for Rogaland.
         S3 Trond Severinsen, Aquagroup Internasjonale utfordringer og teknologi utvikling.

11.00 S1 Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore Snorkelmerd på godt og vondt.
         S2 Kjersti Beate Rosland, Rensefiskgruppen Rognkjeks – Hva skal til for å lykkes?
         S3 Christianne Fenes, EIR of Norway Starten på et nytt sjømateventyr i Rogaland.

11.15 S1 Henrik Trengereid, Marine Harvest/CAC Forebygging av lakselus ved hjelp av teknologi.
         S2 Lars-Kristian Opstad, Blue Lice Utvikling for bærekraft.
         S3 Asbjørn Drenstig, Norwegian Lobster farm Akvaprenørskap

11.30 S1 Sigurd Kilane, Grieg Seafood Ringvirkninger og muligheter i oppdrettsnæringen i Rogaland

11.45 Lunsj

13.05 Magnus Skretting, Sterling White Hallibut Kveiteoppdrett – en livstil

13.20 Olav Melberg, Fiskeridirektoratet Laks – dummere en torsk.

13.35 Mads Martinsen, Skretting Insektlarver og microalger – fremtidens råvarer er her nå.

13.50 Pause

14.25 Rolf Brudvik Edvardsen, Havforskningsinstituttet. CRISPR – og muligheter i oppdrett.

14.40 Harald Sveier, Lerøy Ocean Forest AS – et godt eksempel på bærekraftig havbruk i praksis.

15.00 Ragnar Tveterås, UIS Hvordan vinner Rogaland i konkurransen om arbeidsplasser i Havbruksnæringen.

15.20 SLUTT

Del denne artikkelen på: