Tilrettelagt opplæring

Strand vgs tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper: 
 

Les om søking og inntak her - se kapittel 3: 

Alle søker tre prioriterte utdanningsprogram til VG1 - og du kan velge mellom:
 Helse og oppvekst (HO)
 Naturbruk (NA)
 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 Service og samferdsel (SS)
 Studiespesialisering (STUSP)
 

Tilrettelagt opplæring driver egen butikk «Godt Gjort», – se menyen til venstre.

Avdelingsleder:

annek

Anne-Kristine Sirnes

Tlf: 51 74 01 16 / mob: 467 79 759

E-post: anne-kristine.sirnes@skole.rogfk.no

Hoved