Fellesfag

En del av fagene på studiespesialisering er fellesfag, altså fag som alle elevene har i samlet klasse. På VG1 er alle fagene fellesfag. På VG2 og VG3 har du omtrent halvparten av timene i fellesfag, mens du velger resten selv blant de programfagene skolen tilbyr.

Fellesfagene på VG1 er norsk, kroppsøving, naturfag, matematikk (teoretisk eller praktisk), engelsk, geografi, samfunnsfag og tysk/spansk.

På VG2 har du norsk, kroppsøving, historie og tysk/spansk, mens du på VG3 har fagene norsk, kroppsøving, historie og religion.

Fellesfagene er like uansett hvilken skole du velger, og dermed er det opp til lærerne å avgjøre hvor godt elevene trives på skolen og med fagene. Elevundersøkelser viser at Strand vgs har elever som trives og er fornøyde! 

regn