Fagtilbudet 2018-19

VG1

Fellesfag
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Tysk/spansk
Samfunnsfag
Geografi
Kroppsøving
 

VG2

 
Fellesfag Realfag Språk, samfunn, økonomi Idrett
Norsk Matematikk R1 Psykologi 1  Toppidrett 
Matematikk* Kjemi 1 Sosiologi   
Tysk/spansk Biologi 1 Samfunnsøkonomi 1  
Historie Fysikk 1 Økonomistyring  
Kroppsøving Geofag 2 (nettfag) Internasjonal engelsk   
    Entreprenørskap 1  
    Reiseliv og språk 1 (nettfag)  
    Rettslære 1 og 2 (nettfag)  
    Kommunikasjon og kultur 1 (nettfag)  
    Markedsføring 1 (nettfag)  
    Historie og filosofi 1 (nettfag)  
    Informasjonsteknologi 1  
 

* Gjelder for elever som ikke har valgt programfaget matematikk

 

VG3

Fellesfag Realfag Språk, samfunn, økonomi Idrett
Norsk  Matematikk R2 Politikk og menneskerettigheter Toppidrett 
Religion Kjemi 2 Samfunnsøkonomi 2  
Historie Biologi 2 Økonomi og ledelse  
Kroppsøving Fysikk 2 Samfunnsfaglig engelsk  
  Geofag 2 (nettfag) Psykologi 2   
    Rettslære 1 og 2 (nettfag)  
    Markedsføring 1 og 2 (nettfag)  
    Reiseliv og språk 1 og 2 (nettfag)  
    Kommunikasjon og kultur 1 og 2 (nettfag)  
    Historie og filosofi 1 og 2 (nettfag)  
    Entreprenørskap 2  
    Informasjonsteknologi 1  
    Tysk II vg3  
    Spansk nivå 3