Fagtilbudet 2017-18

VG1

Fellesfag
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Tysk/spansk
Samfunnsfag
Geografi
Kroppsøving
 

VG2

 
Fellesfag Realfag Språk, samfunn, økonomi Idrett
Norsk Matematikk Psykologi 1 og 2 Toppidrett 1
Matematikk* Kjemi Sosiologi og sosialantropologi  
Tysk/spansk Biologi Samfunnsøkonomi  
Historie Fysikk Næringslivsøkonomi  
Kroppsøving Geofag 2 (nettfag) Internasjonal engelsk   
    Entreprenørskap  
    Reiseliv og språk 1 (nettfag)  
    Rettslære 1 og 2 (nettfag)  
    Kommunikasjon og kultur 1 (nettfag)  
    Markedsføring og ledelse 1 (nettfag)  
    Historie og filosofi 1 (nettfag)  
 

* Gjelder for elever som ikke har valgt programfaget matematikk

 

VG3

Fellesfag Realfag Språk, samfunn, økonomi
Norsk  Matematikk Politikk og menneskerettigheter
Religion Kjemi Samfunnsøkonomi
Historie Biologi Næringslivsøkonomi
Kroppsøving Fysikk Samfunnsfaglig engelsk
  Geofag 2 (nettfag)  Psykologi 1 og 2 
    Rettslære 1 og 2 (nettfag)
    Markedsføring og ledelse 1 og 2 (nettfag)
    Reiseliv og språk 1 og 2 (nettfag)
    Kommunikasjon og kultur 2 (nettfag)
    Historie og filosofi 1 og 2 (nettfag)