Studiespesialisering

4A (1)
 
 

Studiespesialisering skal du velge om du vil ta høyere utdanning. Etter et treårig løp kan du velge mellom universitet og høgskoler i Norge og resten av verden.

Tenker du på yrker som lærer, økonom, førskolelærer, sykepleier, lege, ingeniør, jurist, sosionom, politi, personalkonsulent, fysioterapeut og lignende, så er studiespesialisering det rette valget for deg. Dersom du vet at du vil ta en høyere utdanning, men er usikker på hva du vil bli, bør du velge studiespesialisering — for å ha alle utdanningsveier å velge mellom etterpå.

å studiespesialisering møter du engasjerte og dyktige faglærere! Sammen med elevene arbeider vi for å skape et best mulig læringsmiljø og ønsker å motivere elevene til stødig og godt arbeid. For å få til dette, legger vi opp til variert og elevaktiv undervisning i tillegg til å gi elevene økter der de kan styre arbeidet selv.

I løpet av den første uka av skoleåret, arrangerer vi en bli-kjent-tur med overnatting for elevene på VG1. Målet er å bygge relasjoner og vennskap mellom elevene og skape et godt klassemiljø fra første stund. I løpet av året vil VG1-kullet også reise på leirskole til Hovden. På VG2 legges det normalt opp til Spaniatur og på VG3 til Oslo/Bergen.

123

VIP-makkeskap

På Strand vgs har vi noe som heter VIP-makkerskap. I oppstarten av skoleåret blir to og to satt sammen, og skal være hverandres makker og arbeidskamerat for en periode på fire uker. Sammen med et annet makkerpar danner de også en arbeidsgruppe på fire personer. Etter fire uker får en ny makker og arbeidsgruppe. Dette sikrer at klassen blir en gjeng med gode relasjoner til hverandre som passer på at alle har det godt og trives.

Realfag og samfunnsfag

En sentral del av det å gå på stud.spes. er de programfagene en velger på VG2 og VG3. Disse deles inn i realfag og samfunnsfag. På Strand vgs tilbyr vi mange ulike programfag, som f.eks. matematikk, kjemi, fysikk, biologi, geofag (realfag) og psykologi, engelsk, økonomi, sosiologi, politikk, filosofi (samfunnsfag). (Se fagtilbudet i menyen til venstre).

Særskilt VG1-tilbud på Strand vgs

I tillegg til de obligatoriske 30 timene, kan Strand vgs tilby noe helt særskilt til deg som er VG1-elev til høsten. Hvis du vil, kan du allerede på VG1 velge å ta et ekstra programfag (5 timar). Det kan gjøre elevhverdagen din mer spennende og variert, i tillegg til at denne «tyvstarten» på programfagene fører til at du kan få ett fag mindre å arbeide med i VG3. Vi har tre ulike tilbud:

  • Realfag med havbruk
  • Samfunnsfag med bedrift
  • Stud.spes. med toppidrett

 REALFAG MED HAVBRUK:

  • På VG1 har du 30 timer med de vanlige fagene + programfaget Teknologi og Forsking 1 (5 timer)
  • På VG2 og VG3 fortsetter du med Teknologi og Forsking 2, i tillegg til å ta «vanlige» realfag som matematikk, kjemi, biologi og evt. fysikk.

Kjemi, Biologi og særlig Teknologi og forsking vil alle spesielt rettes mot havbruk. I fagene vil en aktivt ta i bruk læremiljøene på det nye naturbruksbygget, som realfagslab'er og akvahall, og spisse innholdet i fagopplæring og praktiske forsøk inn mot havbruk.

Havbruksnæringen er i sterk vekst i vårt område, og vi tror at du gjennom denne realfaglige «havbrukslinja» vil danne et solid grunnlag for framtidige studier knyttet til dette.

SAMFUNNSFAG MED BEDRIFT:

  • På VG1 har du 30 timer med de vanlige fagene + programfaget Markedsføring og Ledelse 1 (5 timer).
  • På VG2 og VG3 fortsetter du med Markedsføring og Ledelse i tillegg til fagene Entrepenørskap og Økonomi (-styring og –ledelse)

Dermed får du en pakke med fag som er skreddersydd for framtidige økonomistudier, bedriftsarbeid og gründervirksomhet. På VG2 er faktisk hele innholdet i faget Entreprenørskap det å starte opp og drive en egen ungdomsbedrift gjennom skoleåret (se www.ue.no/Elever-og-studenter/Ungdomsbedrift for mer info). I sum får du altså en solid økonomiutdannelse kombinert med en praktisk orientert opplæring.

STUD.SPES. MED TOPPIDRETT:

  • På VG1 har du 30 timer med de vanlige fagene + programfaget Toppidrett - enten fotball eller utholdenhet/ski (5 timer)
  • På VG2 og VG3 fortsetter du med Toppidrett, i tillegg til å velge andre realfaglige eller samfunnsfaglige programfag som du ønsker å ta.

Dette er for deg som ønsker å kombinere den særskilte idrettsinteressen din med det å få full studiespesialisering. Toppidrett kan kombineres med full realfagsfordypning. Vi har flotte fasiliteter for fotball på skolen, og skigruppa har faste treningssamlinger i skolens nærområde, f.eks. i Hjelmeland.