Fagtilbudet

VG1
Fellesfag (646 timer)
  Engelsk
  Tysk/spansk
  Matematikk
  Naturfag
  Norsk
Felles programfag (196 timer)
  Aktivitetslære 1
  Treningslære 1
Valgfrie programfag (140 timer)
  Breddeidrett
  Toppidrett (Håndball, fotball, langrenn)
 
VG2
Fellesfag (540 timer)
  Tysk/spansk
  Matematikk
  Norsk
  Historie
  Geografi
  Samfunnsfag
Felles programfag (336 timer)
  Aktivitetslære 2
  Idrett og samfunn
  Treningsledelse 1
  Treningslære 1
Valgfrie programfag (140 timer)
  Breddeidrett
  Toppidrett (Håndball, fotball, langrenn)
 
VG3
Fellesfag (365 timer)
  Norsk
  Historie
  Religion og etikk
Felles programfag (476 timer)
  Aktivitetslære 3
  Idrett og samfunn
  Treningsledelse 2 +3
  Treningslære 2
Valgfrie programfag (140 timer)
  Breddeidrett
  Toppidrett (Håndball, fotball, langrenn)
Del denne artikkelen på: