Helse- og oppvekstfag

8B_3
 
 

Vil du arbeide med mennesker? Er du omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker, flink til å kommunisere og samhandle med andre? Ja, da kan helse- og oppvekstfaget være noe for deg!

VG1 Helse- og oppvekstfag

  • Gir deg en smakebit innenfor hele 12 yrker, deriblant helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

VG2 Helsefagarbeider

  • For deg som ønsker å arbeide i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

VG2 Barne- og ungdomsarbeider 

  • For deg som ønsker å arbeide i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Opplevelser, erfaringer og læring

Vi er den første videregående skolen i Rogaland som er direkte knyttet opp til stiftelsen "Livsglede for eldre", der vi arbeider for å bedre hverdagen for eldre gjennom tilrettelegging av aktivitetstilbud og trivselstjeneste. Vi har utstasjonert en base på Tautunet bo- og aktivitetssenter, der deler av opplæringen foregår.

VG2-elevene reiser til Spania en uke som ledsagere for pensjonister på ferie, hvor de også tilrettelegger treningsopplegg for de eldre.

Vi arrangerer også "Fest og basar med god musikk" og Livsglede-basar hvert år.

Vi har et godt samarbeid med barnehager, skoler og helseinstitusjoner, og elevene våre får ca åtte uker praksis både på VG1 og VG2.

Avdelingsleder:

Elisabeth_Dyrdal_151

Elisabeth Dyrdal

Tlf: 51 74 01 18 / mob: 957 49 098

E-post: elisabeth.dyrdal@skole.rogfk.no