Etter- og vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning 2019/2020

 

Er du interessert - eller har du bestemt deg for eit opplæringstilbod må du søkje i  www.vigo.no. Finn du det vanskeleg er det berre å ta kontakt med oss på Strand vgs. Send e-post og avtal tid eller stikk innom. 

Ønskjer du å ta yrkesfaglige fellesfag, startar følgjande tilbod opp hausten 2019:                         

 • Engelsk                    
 • Samfunnsfag         

Våren 2020:

 • Yrkesfaglig matematikk
 • Yrkesfaglig norsk

Våren 2020 startar også desse tilboda:

 • Overflateteknikk/reinhald
 • Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Undervisninga skjer på kveldstid og du får standpunktkarakterer.

Er du interessert må du søkje  www.vigo.no og få avgjort retten din.

Vaksenrett

Frå og med det året du blir 25 år kan du ha rett til gratis vidaregåande opplæring for voksne viss du:

 • har fullført norsk grunnskule eller
 • har er ferdig  allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har kunnskap i engelsk på nivå med norsk grunnskule
 • ikke har ferdig med vidaregåeande opplæring i Noreg eller
 • har utdanning frå andre land som ikkje blir godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg
 • har lovleg opphald i Noreg

For å få rett til vidaregåande opplæring for vaksne må du søkje på  www.vigo.no

For meir informasjon om søknad
 http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering/Hvordan-soeke

Viss du lurer på noko, ta kontakt med Einar Schibevaag, 91308972 /  mor@skole.rogfk.no