Ansatte

Ledelse
Navn Funksjon Avdeling Tlf Mobil
Danielsen, Erik Rektor Ledelse 51 74 01 10 906 49 428
Dyrdal, Elisabeth Avd.leder Helse/SS 51 74 01 18 957 49 098
Furumo, Asle Avd.leder Realfag/idrett 51 74 01 04 976 57 773
Knutsen, Rine Avd.leder Service 51 74 01 08 454 22 279
Malmberg, Helge Avd.leder Elektro/TIP 51 74 01 06 913 33 749
Sirnes, Anne-Kristine Avd.leder Tilrettelagt 51 74 01 16 467 79 759
Vidnes, Camilla S. Avd.leder Naturbruk 51 74 01 07 994 79 596
Våga, Hans Marius Avd.leder St.spes. 51 74 01 09 976 39 330
Rådgivere og OT 
Navn Funksjon Avdeling Tlf Mobil
Aasheim, Unni Rådgiver SOS 51 74 01 99 958 70 744
Veland, Kathrine Rådgiver SOS 51 74 01 68 993 62 988
Mannes, Monica OT-veileder OT 51 74 01 02  
Schibevaag, Einar Rådgiver UIR 51 74 01 34 913 08 972
Vik, Jofrid Hetland Rådgiver YOU 51 74 01 03 957 99 410
Serviceavd.
Navn Funksjon Avdeling Tlf Mobil
Berge, Tor Åge Vaktmester Drift 51 74 01 05 915 19 251
Bjørheim, Unni Marie Renholder Renhold 51 74 01 12 478 31 481
Bokn, Sissel Renholder Renhold 51 74 01 12 992 46 278
Elombe, Asha K Kantine (permisjon) Kantine 51 74 01 23 405 47 066
Fiskå, Reimund Driftsleder Drift 51 74 01 05 911 58 490
Harestad, Jan Vaktmester Drift 51 74 01 05 906 23 550
Henriksen, Vegard Andreas Lærling IKT 51 74 01 66  
Hetland, Reidun Sandvik Bibliotekar Bibliotek 51 74 01 17 951 71 044
Hevrøy, Irene Konsulent Kontor 51 74 01 11 920 51 662
Ildstad, Eldbjørg Konsulent Kontor 51 74 01 00 952 47 625
Isack, Nazret Weldes Kantine Kantine 51 74 01 23  
Larsen, Sissel Fyljesvoll Renholdsleder Renhold 51 74 01 12 415 75 524
Lunden Grethe Kantineleder Kantine 51 74 01 23 415 32 911
Mohamad, Asad Ibrahim Drift lærl. Drift 51 74 01 05 973 75 369
Nesvik, Signe Torill Renholder Renhold 51 74 01 12 482 90 640
Nutklang, Sommat Renholder Renhold 51 74 01 12 900 14 339
Pedersen, Kjell Tore IKT-Systemansvarlig IKT 51 74 01 66 922 40 365
Sadat, Attarina Kantine lærl. Kantine 51 74 01 23  
Schultz, Signe Bay Konsulent Kontor 51 74 01 44 928 44 236
Sunde, Sawarin Renholder Renhold 51 74 01 12 988 81 392
Torgersen, Robin Gjengedal Lærling Kontor 51 74 01 00  
Wojtowicz, Agnieszka Renholder Renhold 51 74 01 12 462 64 470
Wolska, Maria Malgorzata Renholder Renhold 51 74 01 12 966 77 663
Østrem, Inger Lise Konsulent Kontor 51 74 01 31 952 73 075
Undervisningspersonell
Navn Funksjon Avdeling Tlf Mobil
Alsvik, Arne Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 908093 473
Botnehagen, Kariann S. Miljøterapeut TIO 51 74 01 00 930 31 106
Botnen, Kristin Augdal Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 928 63 393
Bøe, Eivind Paul Lærer TIO 51 74 01 68 909 58 655
Danielsen, Eivind Lærer Studieforb.Idrett/real 51 74 01 37 45 66 41 07
Eie, Arvid Lærer Elektro 51 74 01 26 920 80 492
Eie, Nina Vervik Lærer (perm) Helse og oppvekst 51 74 01 19 452 59 492
Espedal, Ruth Helen Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13  
Fatland, Kristin Voster Lærer Service og samferdsel 51 74 01 19 928 12 152
Ferigra, Andrea Y Escandon Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 416 19 309
Fiskå, Audny Lærer TIO 51 74 01 68 452 87 135
Fjelde, Bjørg Jenny Lærer HS 51 74 01 19 476 38 379
Fjelde, Per Torger Lærer TIP 51 74 01 00 905 96 820
Fosse, Linda Janet Lærer TIO 51 74 01 68 905 46 279
Frafjord, Hanne Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 913 84 894
Friestad, Elin Lærer Idrett/real 51 74 01 37 924 94 151
Førland, Ingvald Lærer Elektro 51 74 01 26 936 37 144
Førland, Monica Hauge Miljøterapeut TIO 51 74 01 68 476 65 350
Gjesdal, Mallin Lærer Studieforb. Samf./språk 51 74 01 13 468 00 634
Haualand, Ragnar Lærer Studieforb. Samf./språk 51 74 01 13 950 93 276
Hauge, Rune Lærer Studieforb. Samf./språk 51 74 01 13 909 95 959
Haukelid, Kristine Lærer HS 51 74 01 19 986 68 401
Hebnes, Kjell Arne Lærer Studieforb. Samf./språk 51 74 01 13 415 49 469
Helland, Ellen Katrine E. Lærer (perm) Studieforb. Samf./språk 51 74 01 00 930 17 605
Hermansen, Siri Dahle Miljøterapeut TIO 51 74 01 68 466 87 684
Holmgren, Bård Lærer TIO 51 74 01 68 488 96 156
Holta, Therese Breivik Lærer HS 51 74 01 15 924 82 693
Horve, Lars Lærer Idrett/real 51 74 01 00 976 56 216
Høyvik, Kjell Olav Lærer Service og samferdsel 51 74 01 15 934 53 765
Idsø, Gunn-Linda Varnes Lærer Studieforb. Samf./språk 51 74 01 13 907 42 045
Idsø, Torfinn Lærer Naturbruk 51 74 01 00 453 90 297
Johannessen, Olav Johan Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 909 98 320
Jøssang, Eirik Lærer Idrett/real 51 74 01 37 975 97 677
Kjellevold, Mette Kvame Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 917 24 991
Klausen, Inghild Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 905 53 075
Kleiveland, Hilde Synnøve Lærer TIO 51 74 01 68 452 50 409
Kvalvåg, Brita Lærer TIO 51 74 01 68 922 07 087
Kvernenes, Sven Atle Lærer Naturbruk 51 74 01 00 476 42 568
Langvik, Gro-Anita Lærer Helse og oppvekst 51 74 01 19 475 11 911
Lauvsnes, Kari Førland Lærer Service og samferdsel 51 74 01 19 913 25 221
Lekvam, Ole Jakob Lærer Idrett/real 51 74 01 00 924 64 822
Melberg, Linda Lærer TIO 51 74 01 68 915 42 339
Melberg, Olaug Miljøarbeider Naturbruk 51 74 01 00 991 06 253
Moogas, Maiken B. Miljøarbeider TIP 51 74 01 21  
Nilsson, Per Olav Lærer Naturbruk 51 74 01 00 928 37 269
Nordbø, Asgeir Lærer TIP 51 74 01 21 977 71 935
Nordbø, Kåre Lærer TIP 51 74 01 21 906 38 558
Norgren, Dagrun Sørskår Miljøterapeut TIO 51 74 01 68 475 10 983
Nummedal, Helene Lærer Helse og oppvekst 51 74 01 19 986 28 937
Næss, Ane Johanne Miljøarbeider Naturbruk 51 74 01 00 970 73 987
Næss, Tor-Bjørn Lærer  Naturbruk 51 74 01 00 977 84 397
Oseland, Marius Møllerop Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 907 90 421
Pollard, Snorre L. H. Lærling Naturbruk 51 74 01 00  
Ravndal, Kristin Ansnes Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 900 99 218
Ravnås, Sveinung Lærer Idrett/real 51 74 01 00 411 47 307
Rolfsnes, Kurt Lærer Helse og oppvekst 51 74 01 19 402 37 910
Runestad, Stina Lærer TIO 51 74 01 68 905 66 536
Sandvik, John Lærer TIP 51 74 01 15 991 24 467
Sangnæs, Siri Lærer Idrett/real 51 74 01 00 975 05 900
Sirnes, Trond Miljøarbeider Naturbruk 51 74 01 00 982 91 094
Sivertsen, Eirik Lærer Naturbruk 51 74 01 00 994 65 652
Skjelsbæk, Sunniva Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 996 36 787
Skoglund, Eli Lærer Naturbruk 51 74 01 00 977 97 605
Skree, Aud Margaret H. Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 478 32 626
Skretting, Lene Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 480 76 708
Stendal, Halvard Lærer Idrett/real 51 74 01 37 976 42 124
Stokkeland, Ruth Helen Lærer Studieforb.Samf./språk 51 74 01 13 915 21 027
Svendsen, Yngvar Stavset Lærer Naturbruk 51 74 01 00 977 97 608
Svensen, Øyvind Lærer Idrett/real 51 74 01 37 913 02 733
Svensen, Åshild Miljøterapeut TIO 51 74 01 68 980 05 179
Sædberg, Randi Helen Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 928 63 233
Sørskår, Trond Kjetil Lærer TIP 51 74 01 15 995 80 639
Teikari, Arild Lærer Service og samferdsel 51 74 01 19 981 26 111
Turøy, Jon Magne Sande Lærer TIP 51 74 01 15 980 60 035
Tveita, Siv Elisabeth Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 926 61 735
Ur, Kjersti Helen Holta Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 934 25 535
Ur, Øyvind Mikal Lærer Idrett/real 51 74 01 37  
Varnes, Bjørg Karin Lærer Idrett/real 51 74 01 00 958 74 463
Vasstveit, Per Steinar Lærer Elektro 51 74 01 26 916 31 312
Vastveit, Dagny Lill Bjerga Lærer Elektro 51 74 01 00 971 66 359
Veland, Kathrine Lærer TIO 51 74 01 68 993 62 988
Vestbøstad, Else Midttun Lærer Idrett/real 51 74 01 00 900 97 054
Vik, Jan Inge Lærer Elektro 51 74 01 26 908 46 446
Vollan, Maritha Birgitte Lærer Studieforb.Samf./språk (perm) 51 74 01 13 975 26 217
Walde, Asle Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 911 09 943
Wallin, Merete Miljøarbeider TIO 51 74 01 00 416 37 428
Waage, Henrik Søyland Lærer TIP 51 74 01 15  
Østerhus, Nina Miljøarbeider TIO 51 74 01 68 454 28 754
Øverås, Kaja Lærer Naturbruk 51 74 01 00  
Del denne artikkelen på: