Stipend og Lån

Stipend fra Lånekassen

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Når du takker ja til skoleplassen - søk om stipend på  lanekassen.no eller  vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån på  lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole,  facebook.com/lanekassen.vgs