Skulerute 2019-20

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2019-20 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.

Elevane skal ha 190 skuledagar.

August Skulestart for elevane er mandag 19. 10
September   21
Oktober Haustferie veke 41 (7-11.) 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 12. 20
Desember Siste skuledag før jul er fredag 20. 15
Januar Første skuledag for elevane etter jul er mandag 6. 20
Februar Vinterferie veke 9 (24-28). Felles planlegging onsdag 12. 14
Mars   22
April Første skuledag etter påske tirs. 14. 16
Mai Off. høgtid. 1., 17., 21. 19
Juni Off. høgtid. 1. juni. Siste skuledag for elevane mandag 22. 15
  Sum elevdagar 190

Planleggingsdager for lærere:
Onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august. Tirsdag 12. november og onsdag 12. februar.

 + 1 dag som disponeres av teamene til evaluering av skoleåret.

 

                                        Sum lærerdager  196