Skoleskyss

VIKTIG ENDRING FRI SKOLESKYSS - KOLUMBUSKORT:

Nytt av året er at vær enkelt elev selv søker om fri skoleskyss. Dette gjør du når du har bekreftet skoleplassen din, - snarest og innen skolestart. Dette gjør du ved å gå inn på linken https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen 

Har du Kolumbuskortet fra før blir det oppdatert til skolestart, er du ny elev og ikke har Kolumbuskort henter du kortet på skolen 1.dag.   

NB ! Før du sender søknad om skoleskyss, kontroller om din adresse er innenfor en av Ungdomsbillettsonene https://www.temakart-rogaland.no/ukort 

Fri skoleskyss har alle elever rett på, som bor i områder med dårlig rutetilbud og som har minst 6 km reiseavstand til skolen og i det området som Rogaland fylke har godkjent. For vår region gjelder det elever fra Hjelmeland (unntatt Hjelmelandsvågen, hvor elevene må ha Ungdomsbillett), Forsand, østre Ombo – og i Strand (unntatt Tau og Jørpeland til og med Jøssang, Ungdomsbillett). Kortet for fri skoleskyss kan eleven kun bruke tur/retur skolen. Elever som har fylt 21 år eller mer, som bor i områder med dårlig rutetilbud og som har minst 6 km reiseavstand til skolen, har også rett til fri skoleskyss.

NB! Elever i videregående skole er ikke studenter, og har dermed ikke rett til å kjøpe Kolumbus Studentbillett.

  
6 km grense:

  • Amdalkrysset 5,2 km
  • Vatland bedehus 6 km
  • Amdal, øverste gård 6 km
  • Vasstveitkrysset 4,5 km
  • Holtakrossen 6 km
  • Heggheim 6,2 km

Elever som hadde fri skoleskyss på ungdomsskolen skal bruke det samme kortet, men det må oppdateres/registreres. Dette må gjøres ved henvendelse i resepsjonen på skolen og midlertidig reisebevis blir utdelt. 

VG2- og VG3-elever som hadde fri skoleskyss forrige skoleår; kortet er allerede oppdatert og kan brukes fra første skoledag.

Se  Ungdomsbillett-sonen : Hvis eleven bor utenfor det røde feltet og har lengre enn seks kilometer skolevei. På kartet markeres adressen med oransje når du holder pilen over adressen i søkeresultatene.

Midlertidig reisebevis:

Det midlertidige reisebeviset blir datert gyldig i tre uker i påvente av Kolumbuskortet. Dette fås på skolen. PS! Har eleven tidligere mottatt Kolumbuskort med fri skoleskyss og ønsker å skifte til Ungdomsbillett, påfylles det samme kortet.

Ungdomsbillett

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss bør kjøpe Kolumbuskort/Ungdomsbillett. Ungdomsbillett kan brukes av ungdom mellom 15 og 21 år. Dette kan brukes på buss, ferje, hurtigbåt og tog i Rogaland. Eleven mottar dette raskest ved kjøp på Hurtigbåtterminalen i Stavanger. Mer informasjon på  www.kolumbus.no. NB! Det kan ta rundt tre uker før du mottar Kolumbuskortet/Ungdomsbillett i posten (sammen med kortet følger en giro på kr. 50,- i kortgebyr). Inntil eleven får kortet må de betale full pris på transportmiddelet som blir brukt til og fra skolen.

Du kan ved hjelp av  Kolumbus appen kjøpe ungdomskort med telefonen.
  
Kontant skyssrefusjon

Elever som p.g.a. uførhet, mangel på rutetilbud, lang ventetid, lang vei til holdeplass (3 km eller mer) kan søke om kontant skyssrefusjon. I slike tilfeller benyttes eget søknadsskjema. Skjema fås og leveres på skolen. Oppgjøret kommer direkte til eleven fra Rogaland fylkeskommune i januar og juli. Søknadsfrist er 15. september 2017.

NB! Bussrutene kan bli endret iløpet av sommeren 

Buss til Strand vgs går fra:

Hjelmeland

 07:23 Randøy kryss
 07:30 Fister
 07:35 Byrkja
 07:40 Fister kryss
 07:45 Sch. kryss
 07:50 Tveit
 07:57 Erliå
 08:08 Vatne
 08:10 Bjørheimsbygd

Strand

Rute 111 kl. 07:40 fra Døvik – Fiskå –Tau.

Rute 111 kl. 07:46 Veland – Heggheim – Tau.

Rute SK 3001 kl. 07:45 fra krysset ved Bjørheimsbygd skule – Vatne – Tau.

Rute SK 3002 kl. 07:35 Holta – Vaula – Tjøstheim – Tau.

Rute 100 kl. 07:50 frå Jørpelandsvågen – Tau kai (skolebuss med avgang 08:05 fra Vågen – Strand vgs blir ikke endret

Rute SK 2901 kl. 14:05 fra rundkjøring på Tau – Jørpeland – Forsand. (5 minutt SEINERE enn før.)

Retur 15:40 fra Comrod

Forsand

 07:30 Øvre Espedal
 07:40 Byrkjeland
 07:50 Kleppa
 07:55 Helle
 07:58 Rossavik
 08:02 Forsand skule 08:07 Bergekleiva
 Forsand / Strand
 07:55 Oanes
 08:05 Bergekleiva
 07:45 Meling
 07:30 Idse
 07.35 Kvalvåg
 07:50 Botne
 07:52 Vika
 08:05 Vågen
 08:08 Førland
 08:10 Tungland
 08:20 Solbakk