Skolerute 2018-19

Skolerute for skoleåret 2018-2019

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2018-19 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.

Elevane skal ha 190 skoledagar.

August Skolestart for elevane mandag 20. 10
September   20
Oktober Haustferie veke 41 (8.-12.) 18
November Felles planleggingsdag tirs. 13 21
Desember Siste skoledag før jul er fredag 21. 15
Januar Første skoledag for elevane etter jul er onsdag 2. 22
Februar Vinterferie veke 9 (25. febr. - 1. mars). Felles planleggingsdag ons. 13. 15
Mars   20
April Første skoledag etter påske tirs. 23. 16
Mai Off. høgtidsdagar 1., 17., 30. Elevfri 31. 19
Juni Fridag 10. juni. Siste skoledag for elevane fred.  21. 14
  Sum elevdagar 190

Planleggingsdager for lærere:
Onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17. august. Tirsdag 13. november og onsdag 13. februar.

 + 1 dag som disponeres av teamene til evaluering av skoleåret.

 

                                        Sum lærerdager  196