Skolerute 2017-18

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skoleruta for 2017-18 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.

Elevane skal ha 190 skoledagar.

August Skolestart for elevane tors. 17. 11
September   21
Oktober Haustferie veke 41 (9.-13.)  17
November Felles planleggingsdag tirs. 14. 21
Desember Siste skoledag for elevane før jul fre. 22. 15
Januar Første skoledag for elevane etter jul tirs. 2. 22
Februar Vinterferie veke 7 (12. – 16.) Felles planleggingsdag ons 28. 14
Mars Påskeferie 26.-30. 17
April Første skoledag etter påske tirs. 3. 20
Mai Off. høgtidsdagar mån. 1., 10., 17. 21.
Elevfri 18. 
18
Juni Siste skoledag for elevane ons. 20. 14
  Sum elevdagar 190
 

Planleggingsdager for lærere:

Mandag 14., 15., 16. august. 14. november. 28. februar. + 1 dag som disponeres av teamene til evaluering av skoleåret.

Sum lærerdager  196