Skoledagen

De fleste øktene våre er på 80 minutt, etter matfri er det hver dag en kortøkt på 40 minutt.

Tirsdager og onsdager er det lagt inn arbeidsøkter; elevene kan gå til egne rom der de møter faglærere og kan arbeide etter eget opplegg.

Fredag har vi spesialtimeplan for å gi anledning til tidlig helg – etter en god ukes arbeid!

Normaltimeplan:
 
Fredagstimeplan:
1. økt 08.35-09.55   1. økt 08.35-09.55
2. økt 10.05-11.25   2. økt 10.05-11.25
Matfri 11.25-11.50   3. økt 11.30-12.10
3. økt 11.50-12.30      
4. økt 12.35-13.55      
5. økt 14.00-15.20