Rådgivning

YoU-rådgivning

 YoU-rådgiver Jofrid Hetland Vik hjelper deg med:
– Yrkes- og utdanningsveiledning
– Valg av programfag på studiespesialisering
– Råd om lån og stipend

Sosialrådgivning

 SOS-rådgivere Unni Aasheim og Kathrine Veland hjelper med:
 – Veiledning av elever med sosiale/spesialpedagogiske vansker
 – Søknad for elever på spesielle vilkår og elever med vedleggskjema

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten arbeider med tiltak for elever som ikke er kommet i gang med videregående opplæring eller som vurderer å slutte med opplæringen.

PPT-rådgivning

PPT for videregående skole er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. PPT samarbeider også med skolene om å legge opplæringen til rette for elever med særskilte behov. PPT er sakkyndig instans i spørsmål om rett til spesialundervisning.