Nullmobbing

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter:

http://www.udir.no/nullmobbing/