Elevboliger

Strand vgs disponerer 28 elevboliger i kort avstand til skolen (ca 300 meter). Hybelhuset sto ferdig høsten-17 og elevboligene er lyse og trivelige med god standard. 

Utforming

Størrelsen på boligene er ca 17-23 m² og åtte har universell utforming. Det er mulig å søke om enkel- eller dobbelhybel. 

Elevboligene er fordelt på to etasjer, med 14 boliger i hver etasje, i tillegg til felles vaske-/tørkerom.
Vi har en tilsynsordning som ivaretar sikkerhet/oppfølging av elevene som disponerer boligene 24 timer i døgnet. Vakten vil kunne nås på egen vakttelefon. Elevene vil få tilbud om gratis havregrøt til frokost og rimelig lunsj/middag på skolen, og de vil få medlemskap hos Akilles treningssenter til en sponset pris på kr 100 per mnd. Det er også mulighet for trening på skolen to kvelder i uken. Det blir 14 parkeringsplasser tilknyttet hybelhuset.

Utleie organiseres av Strand vgs, som også har ansvar for tilsyn. 

Hvordan søke?

Du finner søknadsskjema og inntaksreglement til høyre på siden.

Adresse:

Ryfylkeveien 1988

4120 Tau

Telefonnummer til tilsynsvakt for elevboligene: 469 08 720

IMG_8031