Videregående skole

Stavanger offshore tekniske skole  ligger på Kalhammaren og er samlokalisert med Fagskolen Rogaland. 

Kalhammeren, skolen vår