Teknisk fagskole

Teknisk fagskole ved SOTS er et 2-årig heltids studium som leder frem til tittelen fagtekniker.

Det er i flere tilfeller mulig å fortsette på universitet etter fagskoleutdanning og ta bachelor eller master. 

Vi har også organisert 2-årig teknisk fagskole som deltidsstudium over 3 år. Dette gir muligheter til å ta utdanning samtidig som en er i arbeid.

17A

Vi tilbyr både heltids- og deltidsutdanninger innen tekniske fag:

Bygg ,  Anlegg ,  Klima energi og miljø (KEM)

Elkraft ,  Automatisering , 

Maskinteknikk 

Boring, BrønnservicePetroleumsproduksjon Havbunnsteknologi