Fagskole helsefag

Fagskolen helsefag er videreutdanning for dem med fagbrev eller autorisasjon innen helse og oppvekst.

Helsefag 1

Studiet er organisert på dagtid med en undervisningsdag i uken over 2 år.

Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksis eller på egen arbeidsplass innen valgt fagretning.

Ved oppstart 2. studieår er det studietur til Danmark på 4 dager. Studiet er gratis, men det kan være egenandeler ved noen studietilbud. 

Fagskolen Rogaland, avd SOTS tilbyr fagskole helse 60 fagskolepoeng over 2 år i fordypningene:

Kreftomsorg og lindrende pleie.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Helse, aldring og aktiv omsorg.