Velkommen som foresatte

Vi er glade for å kunne ønske deg og ungdommen din velkommen til Stavanger katedralskole. Vi ønsker et godt samarbeid med dere og elevene våre, og tror at foresatte som engasjerer seg i elevenes skolehverdag vil være med på å styrke motivasjonen og øke trivselen.

Hverdagen på en videregående skole er annerledes enn på ungdomsskolen. Det stilles strengere krav til faglig nivå og selvstendighet, samtidig som elevene står overfor nye muligheter og valg som helt konkret skal forberede dem på videre studier. I løpet av disse tre årene vil elevene modnes og ta mange viktige skritt i retning av voksenlivet. Det er viktig at vi har god kontakt for å støtte opp om den enkelte ungdoms faglige og sosiale utvikling. Et slikt samarbeid er også lovpålagt fram til eleven fyller 18 år.

Det er viktig at vi får inn kontaktinformasjon ved skolestart. Derfor ber vi om at dere fyller ut et kontakt- og samtykkeskjema. Vi ber også om at dere leser  fylkets reglement for lån av lærebøker og bekrefter, helt nederst i skjemaet, at dere har lest dette.

NB: Ikke send inn skjema før dere vet hvilken klasse eleven skal gå i.

Samme skjema brukes til å innhente samtykke for at skolen kan sende varsel til foresatte i forbindelse med manglende grunnlag for vurdering eller fare for nedsatt karakter i orden eller oppførsel.