Musikk, dans og drama

Dette er et program for deg som har stor interesse for musikk, dans og drama, og som ønsker å la et av disse fagene bli en del av din studiekompetanse. Alle MDD-elever får generell studiekompetanse, og hos oss kan du også få spesiell studiekompetanse. Dersom du tar MDD ved Stavanger katedralskole, får du hjelp til å nå dine mål, og du vil oppleve skaperglede og mestringsfølelse i et spennende fellesskap med andre.

Vårt flotte bygg i Bjergsted er bygd spesielt for MDD, både teknologisk og arkitektonisk. Det ligger midt i Bjergsted kulturpark, som er et nasjonalt kraftsentrum innen kunst og kultur. Vegg i vegg har vi et av Europas flotteste konserthus, et symfoniorkester av internasjonalt format, en av landets største kulturskoler og et universitetsinstitutt for utøvende kunstfag. Dette utmerker MDD-tilbudet ved Stavanger katedralskole i internasjonal sammenheng. 

Du vil få mulighet til å delta i samarbeidsprosjekter, workshops, masterclasses, forestillinger og konserter. Vi opptrer jevnlig på de sentrale scenene i byen, og våre egne saler brukes til musikal, danse- og teaterforestillinger, årlig Maijazz-konsert og jevnlige huskonserter. Byen er vår scene!

Vi reiser på studieturer til kunst- og kulturbyer i Europa. Kreative impulser er viktige både for dannelsen og utdannelsen til de menneskene vi ønsker å videreutvikle. Det er like viktig enten du skal fortsette innenfor et av kunstfagene eller utdanne deg innen et yrke der gode samarbeidsevner, kreativitet og selvstendighet verdsettes. 

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Disse kravene kan for eksempel være at du må ha tatt noen spesielle realfag i videregående skole, at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve (fra  samordnaopptak.no).

Les mer om opptakskrav på  samordnaopptak.no.