Penda Faal

Lærer
Stavanger katedralskole
51685900