Ehite Tadese

Renholdsoperatør
Stavanger katedralskole
51846300