Legater/fond

Studenter ved universitet eller høgskole som har vært elev ved Stavanger katedralskole, "med artium over middels", kan søke tilskudd fra Bjørgvald Sivertsens fond. Søknad med redegjørelse for studium og for økonomiske forhold sendes til:

Stavanger katedralskole

Postboks 39 

4001 Stavanger

 

Ligningsattest må vedlegges. Husk å oppgi kontonr.

Søknadsfristen er 30.september.

Kontaktperson