Stavanger katedralskoles historie

Fra forordet i boken Kongsgård

Den første katedralskolen i Stavanger ble opprettet på midten av 1200-tallet, og holdt til i en liten steinbygning i skråningen nedenfor Domkirken. Bortsett fra beliggenheten, er det få likheter mellom denne og dagens Stavanger katedralskole. Skolen har hatt flere navn som følge av skolehistorie og reformer, og skiftet sist navn i 1936. På folkemunne har navnet Kongsgård, etter navnet på bygningen, vært gjeldende siden etableringen i 1924. I dag er skoletilbudet lagt til to bygg som omtales som henholdvis Bjergsted og Kongsgård.

Det er skrevet flere bøker om skolen, og fire av disse er tilgjengelige i digitalisert format via Nasjonalbiblioteket. Den femte og mest omfattende kom i forbindelse med skolens 175-årsjubileum i 1999: Kongsgård: Stavanger katedralskole 1924-1999 av Ole Kallelid og Kjetil Skjæveland. Videre er det utgitt en bok i forbindelse med skoleteaterets 125-årsjubileum: Iduns Julekomedie: ung teaterglede i 125 år / Jørgen Jørgensen.

Stavanger katedralskoles historie 1243-1826
    
Kongsgaard skole 1824-1924
 Stavanger katedralskoles historie 1243-1826  Kongsgaard skole 1824-1924
Stavanger katedralskole: Til elever og foreldre
    
Et album om Kongsgård 1824-1924
 Stavanger katedralskole (1956)  Et album om Kongsgård 1824-1974
Hvorfor havnet de her?

Denne boken er et resultat av at elever selv fikk prøve seg som historikere, og er et eksempel på hvordan skolen samarbeider med Universitetet i Stavanger.