Fagvalg på tvers av utdanningsprogram

Stavanger katedralskole tilbyr to utdanningsprogram: musikk, dans og drama (MDD) og studiespesialisering. Begge gir generell studiekompetanse. For å få spesiell studiekompetanse, som enkelte studier krever, må man velge ett eller flere fag fra programområdet realfag.

Hos oss kan elevene velge fag på tvers av utdanningsprogrammene.

Det vil si at elever som velger ett utdanningsprogram, kan bytte ut ett eller to fag med fag fra det andre utdanningsprogrammet. Slik kan elever som går på musikk, dans og drama, eller på programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, få med seg nok realfag til å komme inn på noen studier som krever spesiell studiekompetanse. Omvendt kan elever som velger studiespesialisering, supplere med fag fra musikk, dans og drama.

Del denne artikkelen på: