Annen informasjon

som angår dere foreldre, men som ikke er knyttet direkte til skolen finner dere her.

Info fra Lånekassen - digital postkasse

Fra 2016 tar Lånekassen i bruk digital postkasse og elektronisk signering for foreldre til barn under 18 år. Se  informasjon.