PIS - Internasjonal solidaritet

Prosjekt Internasjonal Solidariet (PIS) er en aksjon som sikter mot arbeid for mennesker i palestinske flyktningeleire i Libanon og på Vestbredden. Elevrådet var selv med å opprette prosjektet i 2003–04.

Prosjektet støtter Shatilaleiren ved Beirut i Libanon og har som tema for dette engasjementet Health, Activity and Learning (HAL) Leiren ble etablert i 1948 som en midlertidig FN leir (UNWRA) for palestinske flyktninger fra Israel. Leiren er der fortsatt, og er i dag mangedoblet i innbyggertall på samme arealet. Overbefolkning er bare blitt verre de siste årene med flyktningkrisene i regionen. Leiren er et krevende oppvekstmiljø for barn og ungdom.

Vi støtter en barneskole i denne leiren, som flere år har fått bistand fra PIS. En barnehage samt et opplegg med fotball i fritida for barn og unge i leiren støttes også. I tillegg til disse prosjektene støtter vi også en ambulanse i området. Den er kjøpt inn og drives med støtte fra oss!

Prosjektet støtter Aidaleiren på Vestbredden. Leiren er en flyktningeleir for palestinere opprettet i 1948, og er en leir som fortsatt eksisterer. Leiren er planløst utvidet i takt med at nye generasjoner kommet til i løpet av tiårene den har eksistert, og det er krevende omgivelser å leve og vokse opp i.  

Vi støtter Al Rowwad-senteret i leiren, som gjennom år har bygget opp en liten «oase» av ulike aktiviteter spesielt rettet mot barn og ungdom. Senteret har ulike danse- og musikkaktiviteter og opplæring, et bibliotek, en radiostasjon og flere tilbud for lek og fysisk aktivitet. Under mottoet «Beautiful Resistance» bygger senteret på en ide om at det å bygge identitet på egne tradisjoner og kultur gjør noe positivt med livskvaliteten, og gir en retning for å ta vare på en stolt palestinsk identitet også for fremtidige generasjoner.

Denne dagen jobber alle elevene til inntekt for prosjektet. Etter malen fra OD, setter vi 400 kroner som inntjeningsbeløp (men det kan selvfølgelig være mer enn det også). Det er utarbeidet et skriv hvor arbeidsgiver kan lese om prosjektet, samt et skjema som de skal fylle ut for å bekrefte at arbeid er utført og utbetalt beløp. Elevene leverer skjemaet på skolen første skoledag etter aksjonen.

Infoskriv og skjema