Handlingsplan mot mobbing

På Stavanger katedralskole er vi opptatt av at alle har et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig for oss at alle trives på skolen.
Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser.

Ønsker du mer opplysninger om hvordan skolen jobber mot mobbing kan du lese vår  Handlingsplan mot mobbing.

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks.

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor.

Dersom du ønsker å melde en sak nå, kan du klikke på riktig trinn under:

Meld sak Vg1  Meld sak Vg2  Meld sak Vg3