Elevrådet

Elevrådets funksjon er å representere elevenes syn i saker som angår skolen, blant annet gjennom å ha en dialog med administrasjonen og rektor. Vårt mål er å forandre skolehverdagen til de som er misfornøyde og holde på det som vi er fornøyde med.

Alle klassene har en representant hver som deltar på møte omtrent annen hver uke. Mange av disse er også delaktige i det mangfoldet av andre elevaktiviteter som er på Stavanger katedralskole, og dermed får vi en bredere representasjon av elevgruppen i elevrådet.

Styre består av 5 personer med leder og nestleder, og i løpet av et år arrangerer vi 1-2 heldagsmøter der vi får tid til å debattere saker mer inngående. Som alt annet administrativt arbeid går dette også tregt til tider. Men ved hjelp av gode og innsatsvillige elever jobber elevrådet seg sakte, men sikkert fremover. Kontinuitet blant medlemmene hjelper også godt på og er en viktig faktor for at arbeidet beveger seg fremover.

Dette gjør at vi søker elever som har erfaring fra tidligere elevrådsarbeid, både som klasserepresentanter og som styremedlemmer.