Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Trefftid:

Kongsgård: Mandag kl 8.15-13.30 (Kontor i hovedbygget, Nils Andreas Høie sitt kontor)
Bjergsted: Torsdag kl 8.15-13.30 (Kontor i 4.etasje, rektors kontor)

Drop-in eller etter avtale. Ta kontakt på tlf. 901 02 646 eller på e-post oddbjorg.salte@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.
  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på  Helsestasjon for ungdom.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Del denne artikkelen på:

Kongsgård: hver mandag kl. 08.15-13.30 (Kontor i hovedbygget, ved rådgiverkontorene)

Bjergsted: hver torsdag kl. 08.15-13.30 (Kontor i 4.etasje, rektors kontor)

 

Oddbjorg Salte helsesykepleier

Helsesykepleier Oddbjørg Salte:

90102646

oddbjorg.salte@stavanger.kommune.no

Lenker