Vitnemål/kompetansebevis

  • Norsk vitnemål/kompetansebevis sammen med 3 bekreftede kopier, utstedes kostnadsfritt første gang jf. Gratisprinsippet. Detter gjelder også elever som ber om nytt vitnemål/kompetansebevis på grunn av forbedringer av karakterer.
  • For engelske vitnemål/kompetansebevis må det betales kr 250,-
  • Duplikat vitnemål/kompetansebevis utstedes for kr 500,-
  • Verifisering av dokumentasjon etc. Dette er ikke noe skolene er pliktige til å gjøre, men i den grad det blir gjort må det betales en avgift på kr 250,-