Skoleskyss

Hvem har rett på gratis skoleskyss?

Elever som bor i et område med definert lavt rutetilbud, har rett på fri skoleskyss. Ett av følgende kriterier må være oppfylt:

Slik søker du om gratis skoleskyss

Slik fungerer skoleskyssordningen i praksis

  • Eleven søker om fri skoleskyss i begynnelsen av skoleåret, ved å registrere seg og fylle ut skjema på  https://bit.ly/2nmWmlR
  • På Kolumbus kortet ligger det en skole billett, som kan brukes til og fra skolen i ukedagene. Skolebilletten er kun gyldig på skoledager mellom kl. 05.00 - 22.00.
  • Elever som mister Kolumbus kortet sitt, får tilsendt et nytt kort for 50 kroner.

Bruk av Skolebillett på ferjer

Skolebilletten kan benyttes på følgende fergestrekninger:

  • Oanes - Lauvvik, (elever som bor i Forsand og går på videregående skole i Sandnes/Stavanger-området)
  • Hjelmeland - Ombo - Nesvik (gjelder elever ved Strand videregående skole)

Elever som reiser med tog eller ferje, må ha med kortkvitteringen. Disse transportmidlene har ikke Kolumbus-billettvalidatorer om bord, og kortkvitteringen viser hvor lenge skolebilletten er gyldig. Dersom den gamle kvitteringen er slitt, kan du få en ny utskrift om bord i Kolumbus' busser, hurtigbåter eller kundesentre.

Kontant skyssrefusjon

  • Mangler det et rutetilbud mellom elevens hjem og skolen, på hele eller deler av strekningen, kan eleven søke om refusjon av utgifter til privat skyss. Skoleveien må være lengre enn 6km (utenfor den røde sonen), da kan eleven få dekket 2,50 kroner pr. kilometer. Refusjonen utbetales etter endt semester.
  • For å få innvilget kontant skyssrefusjon må eleven ha minst seks kilometer lang skolevei og bo lengre enn tre kilometer unna nærmeste holdeplass.
  • Søknad om kontant skyssrefusjon må sendes innen 15. september. Skolens kontor hjelper eleven med å fylle ut søknaden

For mer informasjon ta kontakt med skolens ekspedisjon eller gå inn på:  https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/