Informasjonskompetanse

Bibliotekaren holder obligatoriske kurs i informasjonskompetanse for Vg1, og bidrar på dette feltet i forbindelse med oppgaver og prosjekter på alle trinn.

Informasjonskompetanse er oversatt fra det engelske uttrykket Information Literacy, definert slik av UNESCO:

Information Literacy is the capacity of people to recognise their information needs, locate and evaluate the quality of information, store and retrieve information, make effective and ethical use of information, and apply information to create and communicate knowledge (Catts & Lau, 2008).

Vi kan altså snakke om informasjonskompetanse som et sammensatt begrep, et begrep som inneholder en rekke ulike elementer:

  • å kunne erkjenne et informasjonsbehov
  • å kunne finne fram til/lokalisere informasjonen
  • å kunne vurdere informasjonen (kildevurdering)
  • å kunne bruke informasjonen i egen kunnskapsdanning
  • å kunne dokumentere kilder (siteringsteknikk, utarbeiding av referanseliste)
  • å kjenne til sentrale prinsipp innen opphavsrett (hva kan brukes i ulike sammenhenger)
  • å kunne kommunisere på nett (produsere innhold på nett, dele)

(Hentet fra  informasjonskompetanse.no)

Kontaktperson