Bjergsted

Elever og lærere i Bjergsted kan enkelt bestille det de trenger fra skolebiblioteket. Materialet leveres i løpet av dagen eller om morgenen dagen etter. Bibliotekaren driver oppsøkende virksomhet i forbindelse obligatoriske kurs i kildebruk og ulike prosjekter.

Mye av veiledningen skjer én til én via it's learning eller e-post.

Vi samarbeider også med Universitetsbiblioteket, avdeling Bjergsted, som har en spesialsamling knyttet til fagområdene musikk og dans.

Kontaktperson