Hvorfor søke St. Olav?

Hvorfor søke St. Olav?

St. Olav ønsker å være en god skole for faglig motiverte elever, og vi er klare på at vi ønsker å være en skole for ungdom som har klare mål for videre utdanning, og som er bevisste på at neste trinn er studier på universitet eller høyskole.

På St. Olav vil du møte medelever som har gjort det bra i grunnskolen og som er godt motiverte for skolearbeid. Dette legger et grunnlag for stimulerende læringsmiljø.Skolen har lærere med god fagutdanning, og som inspireres av elever som er motiverte og har forventninger til undervisning med kvalitet. Fordi vi er så store på studiespesialisering, kan vi tilby et vidt fagtilbud og flere forskjellige retninger videre fra Vg1.I tillegg til å legge til rette for gode prestasjoner i fag, prøver vi å få elevene til å tenke ut over seg selv og egen bakgrunn. Skolens visjon er "Åpne dører mot verden". Denne visjonen prøver vi å leve opp til gjennom ved bl.a. å gjennomføre noen faste ekskursjoner og studieturer, drive et humanitært prosjekt i Kenya.

Les også:
Hvorfor velge SSØ?
Hvorfor velge realfag?
Hvorfor velge IB?
Hvorfor velge forskerlinje?

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson