Hvorfor søke St. Olav?

St. Olav ønsker ikke å være en "eliteskole", men vi er klare på at vi ønsker å være en skole for de som vil noe med skolegangen sin i videregående, og som er bevisste på at neste trinn er studier på universitet eller høyskole.

På St. Olav vil du møte medelever som har gjort det bra i grunnskolen og som er godt motivert for skolearbeid. Dette legger et grunnlag for stimulerende læringsmiljø.Skolen har lærere med god fagutdanning, og de liker elever som er motivert og har forventninger til undervisning med kvalitet. Fordi vi er så store på studiespesialisering, kan vi tilby et vidt fagtilbud og flere forskjellige retninger videre fra Vg1.I tillegg til å legge til rette for gode prestasjoner i fag prøver vi å få elevene til å tenke ut over seg selv og egen bakgrunn. Skolens visjon er "Åpne dører mot verden". Denne visjonen prøver vi å leve opp til gjennom ved bl.a. å gjennomføre noen faste ekskursjoner og studieturer, drive et humanitært prosjekt i Kenya og ikke minst med å ha innslag av elever og lærere med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Les også:
Hvorfor velge SSØ?
Hvorfor velge realfag?
Hvorfor velge IB?
Hvorfor velge forskerlinje?

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson